radiosalib - رادیو صلیب

رادیو صلیب توسط مسعود و رز رامندی تعالیم شناخت عیسی مسیح و هویت انسان در مسیح را بر اساس کتاب مقدس آشکار میکند. عیسی مسیح کیست, مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به چه دلایلی بود, و انسان چگونه میتواند در هویت اصلی خودبه عنوان پادشاه و کاهن در مسیح بر روی زمین سلطنت کند, تعالیم اصلی این پادکست است.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Wednesday Oct 23, 2019

این واقعیت که عیسی بر صلیب فریاد زد: "ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا واگذاشتی؟" به معنای این نیست که خدا او را رها کرد ، و نه به این معناست که عیسی معتقد بود که رها شده است. هنگام خواندن کتاب مقدس ، باید محتاط باشیم که چگونه آن را میخوانیم. اگرآنچه را که فقط روح القدس میتواند آشکار کند با درک جسمانی بخوانیم ، ما آدم های داستانی می شویم که هرگز آن داستان را زندگی نمی کنند.

Wednesday Oct 16, 2019

 عیسی به یکی از شاگردان خود گفت: بگذار مردگان مردگانِ خود را به خاک بسپارند؛ تو برو و به پادشاهی خدا موعظه کن  فهم این آیه زمانی به وجود می آید که ما این واقعیت را تصدیق می کنیم که عیسی عادت داشت آنچه مردم می گفتند را بگیرد و آن را به یک گفتگوی روحانی تبدیل کند و با این کار اسرار را آشکار کند وما اکنون می توانیم آنها را درک کنیم. 

Friday Oct 11, 2019

عیسی گفت: زمانی فرا می‌رسد که همۀ آنان که در قبرند، صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. آنان که نیکی کرده باشند، برای قیامتی که به حیات می‌انجامد، و آنان که بدی کرده باشند، برای قیامتی که مکافات در پی دارد. با این حال ، به دلیل ترجمه نادرست ، بسیاری از این واقعیت که منظور عیسی "رستاخیز داوری" بود آگاه نمیشوند. همینطور قیامت باید با رستاخیز جایگزین شود.

Wednesday Oct 02, 2019

عیسی در مکاشفه ۱۵:۳–۱۶ می گوید: اعمال تو را می‌دانم؛ می‌دانم که نه سردی و نه گرم. و کاش یا این بودی یا آن امّا چون ولرمی، نه گرم و نه سرد، چیزی نمانده که تو را چون تف از دهان بیرون بیندازم این آیه بارها مورد سوء استفاده قرار گرفته است ، زیرا قلبی که در پشت آن قرار دارد ، درک نمی شود. ولرم معنایی دارد که توسط خود عیسی توضیح داده شده است:

Wednesday Sep 25, 2019

اغلب اعتقاد بر این است که "روزی" عیسی می آید و پادشاهی را در این جهان ، در یک شهر زمینی تأسیس می کند. با این وجود عیسی گفت که پادشاهی من از این جهان نیست و سپس افزود ، اگر پادشاهی من از این جهان بود ، خادمانم می جنگیدند. سوال اینجاست که پادشاهی او از کجاست؟

Friday Sep 20, 2019

داوری یا قضاوت خدا مفهومی است که برداشتهای بسیار اشتباهی را به همراه داشته. عیسی گفت پدر بر کسی داوری نمیکند بلکه تمام کار داوری را به پسر سپرده است. از طرفی دیگر او گفت من نیامده ام تا داوری کنم بلکه تا نجات دهم. این نشان میدهد که دو نوع داوری یا قضاوت وجود دارد. داوری بر اساس انسان و داوری بر اساس خدا. داوری برای انسان یا داوری علیه انسان. داوری خدا از ابتدا برای انسان بوده نه بر علیه او. در این تعلیم جزییات داوری خدا مورد بحث قرار میگیرد

Wednesday Sep 11, 2019

برای بسیاری هنوز این سخن عیسی سرپوشیده باقی مانده است که من نیامدم تا صلح بیاورم بلکه تا شمشیر بیاورم. وقتی این آیه را بدون در نظر گرفتن کل کلام بخوانیم، مفهوم آن را درک نخواهیم کرد. خود عیسی کسی بود که وقتی پطرس از شمشیر برای دفاع کردن از عیسی استفاده کرد او را توبیخ کرد و گفت هر که با شمشیر زندگی کند با شمشیر هم از بین خواهد رفت. و از طرفی دیگر در انجیل یوحنا بارها اعلام کرد که صلح خود را به شما میدهم، یا در من صلح و آرامش خواهید داشت

Copyright 2019 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean